Bent u zelfstandige, vrije beroeper of zaakvoerder?

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste verzekeringen voor zelfstandigen en bedrijven. Voor meer info kan u steeds een afspraak maken op kantoor of doorklikken naar de website van KBC.

Een zware brand kan voor u en uw bedrijf desastreuze gevolgen hebben en zelfs tot een faling leiden. Wij inventariseren uw risico’s en werken voor u oplossingen op maat uit.
Enkele voorbeelden van dekkingen: brand, storm, waterschade, glasbreuk, vergoeding bij gebruiksderving, verzekering van uw kassa, machinebreuk, vervoerde goederen …

Om uw werk naar behoren te kunnen uitvoeren moeten u en uw werknemers zich snel en veilig kunnen verplaatsen.

Wij zorgen voor een aangepaste verzekering van uw bedrijfsvoertuigen en materieel.

U bent aansprakelijk voor geleverde diensten of verkochte goederen. Richt u of uw medewerkers schade aan tijdens de uitvoering van werken? Wij gaan met u de risico’s analyseren en deze met de gepaste verzekering indekken.

Krijgt u met een juridisch geschil te maken naar aanleiding uw activiteit in geval van aansprakelijkheid? Wij gaan u verdedigen en, indien nodig, een advocaat u laten bijstaan.

U hebt plannen om personeel aan te werven. Vergeet de verplichte verzekering arbeidsongevallen niet. Deze moet in orde zijn vooraleer u iemand in dienst neemt.

U wenst uw medewerkers te ondersteunen door hen een aanvullend pensioen of een hospitalisatieverzekering aan te bieden.

Wij maken graag voor u offertes op maat.

Als zelfstandige kan u allerhande aanvullende pensioenverzekeringen onderschrijven. Wij maken graag offertes aangepast aan uw situatie en bespreken graag de mogelijkheden en de fiscale gevolgen .

Als zelfstandige bent u de drijvende kracht van uw zaak; een ongeval of ernstige ziekte kan alles wat u jarenlang hebt opgebouwd teniet doen. Met een verzekering gewaarborgd inkomen bent u verzekerd van een aanvullend inkomen in deze gevallen.

Met ons KEYMAN BENEFIT PLAN kan u als zaakvoerder van een vennootschap een aanvullend pensioen opbouwen en zich indekken tegen de risico’s van overlijden, ziekte en ongeval.

Wij maken graag een offerte die rekening houdend met de wettelijke reglementering aansluit bij uw noden en behoeften.

Wil je advies over de passende verzekeringen bij uw specifieke activiteit en wensen?

Maak een afspraak